pob Categori

ein Gwerthoedd

Ein teulu yw ein gweithwyr ymroddedig.

Mynegir ein gwerthoedd craidd yn The CHE Way ac rydym yn mesur ein hunain yn erbyn ei egwyddorion bob dydd. Dyma, yn ei dro, sy'n ein cymell i weithio gyda'n gilydd fel tîm i ddarparu gwasanaeth cyson, ymatebol a chynhyrchion o ansawdd uchel i'n cwsmeriaid.
Y Ffordd CHE

Cenhadaeth

P'un a yw'n gam bach neu'n gam mawr, dylem ddefnyddio cyfalaf a chyfalaf deallusol i hyrwyddo cynnydd diwydiannol ac uwchraddio ym maes segmentu cynnyrch diwydiannol.

Ymweliadau

Dewch yn gwmni grŵp diwydiannol rhagorol ym maes isrannu cynnyrch diwydiannol.

Gwerthoedd

Cyfiawn, Meddwl, Gwyddoniaeth, Trawsrywedd, Rhannu, Gwasanaeth.

Sut gallwn ni eich helpu?

Ydych chi'n ceisio dod o hyd i atebion cau? Cysylltwch â ni, i ddysgu sut mae CHE yn eich cefnogi chi.

CYSYLLTU Â NI