همه دسته بندی ها

اخبار

What is a Chicago Screw?

زمان: 2021-11-23 بازدید : 1

What is a Chicago Screw?

A sex bolt, (also known as a barrel nut, barrel bolt, binding barrel, Chicago screw, post and screw or connector bolt), is a type of fastener (nut) that has a barrel-shaped flange and protruding boss that is internally threaded. ... It is normally chosen because of its low profile compared to other nuts.


211123-子母钉介绍

What do you use Chicago screws for?

Chicago screws, which are also known as Chicago Fasteners, Chicago Bolts, Sex Bolts, Screw Posts, Tee-Nuts and Binding Posts, take the place of the permanently sewn on thread, and allow you to swap out different belt buckles with the same leather strap (or vice versa).

211123-子母钉介绍-1

چگونه ما میتوانیم به شما کمک کنیم؟

آیا به دنبال یافتن راه حل های چفت و بست هستید؟ با ما تماس بگیرید ، تا بدانید چگونه CHE شما را پشتیبانی می کند.

تماس با ما