ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਵਰ ਗਲਤੀ

ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸ਼ੁੱਧੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ.

ਸਰਵਰ ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ] ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਸ਼ੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ.

ਇਸ ਅਸ਼ੁੱਧੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਵਰ ਗਲਤੀ ਲੌਗ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.


Apache Server at www.gdchuanghe.com Port 80