alla kategorier

Service

Rätt kommunikation

CHE har ett serviceteam bestående av 50 flerspråkiga personal. De ansvarar för att följa upp försäljning och kundservice för att effektivt slutföra kommunikationen och samordningen med kunderna.

När servicepersonalen har fått ett kundmeddelande svarar de omedelbart via mail, telefon, Skype eller andra kontaktmetoder. Under hela kundserviceprocessen använder vi ett CRM-hanteringssystem för snabba och effektiva kundtjänster.

Kvalitetssäkring

För att säkerställa noggrannheten och aktualiteten för orderproduktionen använder vi ett ERP-system för att kontrollera orderproduktionssystemet, med CHE ansvarig för all slutproduktkvalitet.

Efter att ha mottagit produkterna behöver kunderna bara skicka bilder eller prover av problematiska produkter till vår kundtjänstpersonal och ange vad problemet är.

När vi får bilderna eller proverna låter vi den tekniska avdelningen söka efter svaren. Om det anses vara tillverkarens fel, kommer vi att bära alla kostnader för återutgivning av produkter.

Hur kan vi hjälpa dig?

Söker du hitta fästlösningar? Kontakta oss för att lära dig hur CHE stöder dig.

KONTAKTA OSS